Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/f/6/blueoceanballoon.dk/httpd.www/libraries/joomla/application/application.php on line 481 Blue Ocean Balloon Team
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

EM 2015 - 8 flyvning

EM2015 – 8 flyvning

Vi har ikke præsteret på det niveau vi forventer ved dette EM – vi har haft en del problemer med teknik, Kim’s Pilot PC brød sammen allerede på første flyvning, internetforbindelsen på ballon-PC virker ikke, og vores data transmission via radio virker ikke stabilt.

Samtidig er vi ikke vant til at flyve mellem så mange balloner og nogle gange har vi bare ikke været gode nok. Men nogle faktorer kan vi påvirke, vi har derfor valgt at justere på vores opsætning – teknikken kan vi ikke gøre så meget ved – vi har dog fået data transmissionen via radio til at virke rimeligt og desuden har vi valgt at justere rollefordelingen på holdet så vi forhåbentligt bedre kan udnytte holdets samlede kompetencer.

På den 8 flyvning ser det  ud til at vores justeringer har virket.

Der er udskrevet 4 task som vi selv kan bestemme rækkefølgen af – en Min. distance dobbelt prob, hvor målet er en cirkel med en radius på 100 m. som er delt i fire lige store felter, og man skal kaste to markere i to modsatte felter – resultatet er afstanden mellem de to markere – en svær opgave – lykkes det ikke at få to markere i hvert sit modsatte felt får man ikke noget resultat – derefter en Watership down, hvor en hareballon starter kl. 06.15 fra målet for Min. distace double drop flyver 30-60 min, og der hvor den lander lægges et mål ud – samtidig en hesitation waltz med 4 mål, og endelig en såkaldt Donut, hvor man skal flyve den længst mulige distance i et område mellem 2 cirkler med samme centrum og radius på hhv. 1 og 2 km.

Vi finder et godt startsted og kort efter kommer de fleste andre balloner frem til den samme mark for at starte derfra. Vi vælger at vente med at starte til hare ballonen er startet, så vi er sikre på ikke at komme til at flyve foran den. Vi kommer rigtig godt ind over målkrydset på min distance double drop, og kan kaste de to markere sikkert i hvert sit område med et resultat på 7,18 m. et rigtigt godt resultat der giver os en 18 plads på opgaven.

Derefter sætter vi efter haren, og på vejen kan vi se at vi passerer et af målene for hesitation waltz opgaven, og som mange af de andre vælger vi at løse denne opgave på vejen – vi får en rimelig indflyvning – lidt for højt, men lige hen over midten af målkrydset og dropper vores marker på 6,51 m nok til en 28 plads på tasken – vi fortsætter efter haren, som et stykke tid efter lander og lægger målkrydset ud – på den sidste del af indflyvningen bliver vi generet af en anden ballon, som passerer under os, så vi ikke kan komme ned da vi gerne vil men ligger 20-30 meter til højre for målet, men heldigvis er det en opgave hvor vi må kaste markeren, og det lykkes at kaste den ind på 1,75 m – nok til 30 plads på opgaven (de er gode hernede)

Den sidste opgave Donut, klarer vi også rigtig godt med et resultat på ca. 5,4 km – men desværre opdager vi på vej retur i bilen, at vi har deklareret vores Donut forkert, så i stedet for et godt resultat får vi No-reult på opgaven – rigtig ærgerligt, men samlet en rigtig god flyvning med gode resultatet.

Vi tror på at vores justeringer har hjulpet, så vi kan bruge de sidste flyvninger til at forbedre vores samlede resultat.

EM 2015 - 6-7 flyvning

EM 2015 - 7 flyvning

Stævnets sjette flyvning fredag morgen bliver desværre også aflyst på grund af for meget vind.

På den 7 flyvning fredag aften er der udskrevet en enkelt task – det er stadig det meget varme vejr som forhindrer længere flyvninger om aftenen.

Tasken er Er hesitation Waltz med hele 11 forskellige mål – Alle mål ligger over byens kirketårne, men i højder på enten 2000 fod eller 3000 fod. En sjov task-setting som giver publikum i byen noget at se på.

Mens vi venter på startstedet uden for byen måler vi vinden, og lige inden start kan vi se at vinden har drejet lidt, vi vælger derfor at flytte os nogle hundrede meter længere mod syd – det går hen over terrænet og vi er glade for vores 4-hjulstræk, men pludselig går det alligevel galt og vi sidder fast. Hurtigt får vi koblet traileren af og får bilen fri, på med traileren igen og videre ned til start stedet. Lidt hektisk, men vi er alligevel klar i god tid inden den planlagte start.

Vi vælger at gå som nogle af de sidste for at have plads at manøvrere på, men vi klarer desværre ikke tasken særligt godt og må nøjes med en score på 249 meter.

Ikke godt, og vi ligger nu samlet nr. 77 – noget langt fra vores målsætning.

 

Billedet viser de mange mål over byens kirketårne

EM 2015 - 3 flyvning

EM 2015 – 3 flyvning

På tredje flyvning er der kun udskrevet en enkelt opgave. Det skyldes at de høje temperaturer omkring de 40 grader gør vinden meget ustabil så det bliver meget tilfældigt hvem som får de gode resultater og hvem som får de mindre gode resultater.

Det kan også ses på den samlede stilling, hvor en del af de piloter som normalt ligger helt i top, ligger og roder rundt i den dårligste halvdel, eller længere nede, mens piloter som normalt ligger i bunden, er med helt fremme – vi er også selv ramt af vejret og ligger samlet i den dårligste halvdel. Men det er ens for alle, og der er mange flyvninger endnu, så v håber vi kan nå at rette på resultatet.

På aftenens flyvning bliver det igen en kamp om at finde mest retning. Vi starter fint, og kan hurtigt konstatere at det bliver svært at komme frem til målet som ligger til venstre for flyveretningen – vi er startet tidligt i feltet og gået lidt højt, og har fundet en del venstre drej – vi kan se at resten af feltet bag os bliver liggende helt nede ved jorden hvor der er meget mere højredrej Vi bliver derfor i tvivl om vi har begået en fejl – Hvorfor er vi de eneste som ligger højt ude til siden – har vi lagt vores mål forkert – viser vorers data forkert – har de andre set noget vi ikke ar set – mange spørgsmål farer gennem os, mens vi forsøger at finde en forklaring. Men vi beslutter at læne os op af en gammel læresætning – ’Never Leave the Pack’ indtil vi ved hvorfor vi ligger helt alene - hvis du forlader alle de andre balloner er der to muligheder – enten er du genial og har set noget ingen andre har set, og får et lidt bedre resultat en alle andre (kun lidt bedre fordi scoringsformlerne forhindrer en enkelt pilot i at få mange flere point end alle andre på en enkelt opgave) eller også er du et fjols, som tror du er klogere end alle andre, og bliver straffet hårdt når alle andre laver et godt resultat og du bliver dårligst – kort sagt hvis vi alle bliver sammen kan det være vi alle tager fejl, men så skal du bare lave lidt mindre fejl end de andre J

Vi søger derfor ned igen, og ind i feltet af ballonen, indtil vi har fundet årsagen til at vi lå alene ude til siden – desværre viste det sig denne gang at vi var de geniale – alle forsøgte at finde mest muligt venstredrej nede ved jorden, og ingen andre end os havde set at der kortvarigt var mere venstredrej lidt højere oppe – og dem som havde set os, turde ikke forlade feltet – ’never leave the pack’

Da vi opdager at vi faktisk havde ret, er det desværre for sent – forspringet er smidt væk, og resten af vejen må vi som malle andre kæmpe for at finde venstredrej og igen er vi uheldige at de fleste balloner som starter senere end os, får glæde af et lille skifte i vinden, så de kommer ca. 150 meter tættere på målet end os, og vi slutter igen i den dårlige del af feltet.

Varmen er hård.

EM 2015 - 4-5 flyvning

EM 2015 – 4 flyvning

Torsdag morgen – 4 flyvning, der er udskrevet 4 task til flyvningen som vi selm må bestemme rækkefølgen af. En Hesitation Waltz med 5 mulige mål, en Fly-in, så vi selv skal bestemme startsted, el Elbow, hvor vi skal finde den størst mulige ændring af retning og en Fly-on som skal lægges min 1,5 km væk og min 1000 fod over eller under ballonens positionen på tidspunktet hvor målet erklæres.

Til briefing får vi samtidig oplyst at der er et markant vindskifte på vej ind, som vil dreje vinden en del mod højre, og samtidig gøre vindspændet større – dvs. mere styrbarhed. Vi vælger at lægge vores elbow sidst, dels fordi det nærmest er umuligt at vide hvor man er når færdig, og dermed kan have svært ved at flyve på de andre opgaver bagefter, men også fordi at vi dermed får bedre mulighed for at udnytte de muligheder som vindskiftet giver.

Da Pernille er lidt små syg vælger vi at Kim flyver solo.  

Vi starter med fly-in og får en fin indflyvning, går lidt for tidligt ned men kan nå at korrigere lidt, men må lave et højt markerdrop – da markeren lander på ca 70 meter uden for opmålingsområdet på 50 meter, laver vi også et elektronisk mark for at være sikre på at vi bliver scoret når markeren ligger uden for området – desværre kommer jeg til at lave det elektroniske mark forkert, så det i stedet gælder for den næste konkurrence - hesitation walts målet – ærgerligt, for det betyder at jeg bliver scoret på 2,8 km på hesitation waltz målet.

På Fly-on går det ikke så godt og vi bliver scoret på ca. 200 meter – den sidste task er Elbow – jeg nærmer mig grænsen af konkurrenceområdet, men følgebilen har lavet en vindmåling som viser at i ca. 5.500 fod ligger et lag med meget venstredrej. Jeg stiger op gennem luftlagene, og i 5.800 fod finder jeg som ventet et lag med meget venstredrej og starter min elbow – her skal man flyve min 2 og max 3 km inden andet ben på elbow kan startes og kort før jeg når de 3 km. registrerer jeg det andet punkt og går i et kraftigt synk ned til ca. 2.500 fod hvor jeg har målt mest højredrej – der er dog ikke helt så meget som ventet, så jeg fortsætter hurtigt ned til ca. 500 fod, og gør min elbow færdig her – resultatet på 48,31 grader rækker til en 9 plads på tasken. I den samlede stilling rykker vi en smule frem og ligger nr. 76 – der er plads til forbedring, men heldigvis også stadig masser af flyvning og task at gøre det bedre på.

Den 5. flyvning Torsdag aften, valgte stævneledelsen at aflyse for at give mulighed for at hvile – en regel aldrig tidligere har set brugt og da vi kun har fløjet 4 gange er det nok også lidt tidligt – men forklaringen er også at der er dårligt vejr i området som dog ikke kommer ind til os, men da det samtidig om aftenen er så varmt at vi næsten ikke kan flyve vælger man at aflyse. 

EM 2015 b- 2 flyvning

EM 2015 – 2 flyvning

På anden flyvning er der udskrevet 4 task, en Pilot Declared Goal (PDG), en Fly In hvor vi selv skal finde startsted, en Hesitation Waltz, hvor der er flere mål at vælge mellem og sidst en Landrun, hvor man med 3 punkter skal indramme det størst mulige landområde.

Vi må selv bestemme rækkefølgen, men vælger at gennemførte opgaverne i den rækkefølge de er opstillet, da vi mener det giver den bedste mulighed for at gennemføre dem alle. På den første opgave flyver vi ind til målet, der ligger et meget kraftigt venstredrej helt nede ved jorden og vi kommer lidt for tidligt ned, men kan nå at korrigere, og kommer fint ind over målet i lav højde og kaster markeren med et forsigtigt kast – desværre lidt for langt, så markeren lander 4,08 m på den modsatte side af målet J - men et godt resultat som i dette selskab rækker til en 26 plads – de er gode herned J

På anden opgave har vi også en fin indflyvning, men her bliver for alvor ramt af det varme vejrs ustabilitet – kort før vi starter den sidste indflyvning til målet, giver vores følgehold besked om at vinden ved jorden har drejet ca. 50 grader til højre – vi kan samtidig se at ca. 8 balloner som ligger lige foran målet drejer af ti, højre og ikke kan komme ind til målet, vi ligger på samme indflyvning som dem, og forsøger at korrigere med det er ikke muligt at finde nok venstredrej, så vores resultat bliver 103 meter – ikke godt.

3 task, bliver en kamp om at finde det forsvundne venstredrej  - det lykkes desværre ikke helt, og vi kommer kun ind på 112 meter. På den sidste opgave driller det manglende venstredrej også – det er ikke længere muligt at ændre retning så meget som tidligere, og samtidig er farten taget af vinden – det optimale for en Landrun er at lave tre punkter med en ligesidet trekant, med så lange ben som muligt, men uden fart på vinden og uden styrbarhed, er det meget svært og vores resultat rækker kun til en placering som nr. 75.

Leveret af NH Handel for Blue Ocean Balloon Team. Alle rettigheder forbeholdes.